Monday, 26/09/2022 - 23:22|
MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 228
Hôm qua : 259
Tháng 09 : 5.272
Năm 2022 : 43.410

Thông báo về việc thay đổi tên miền của trường Mầm non Tiên Hội

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI
Số: /TB-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tiên Hội, ngày 26 tháng 12năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi tên miền của trường mầm non Tiên Hội

Thực hiện thông báo số 982/TB-PGDĐT ngày 08/12/2016 của phòng GDĐT Đại Từ, thông báo về việc thay đổi tên miền của phòng GDĐT Đại Từ và các đơn vị trực thuộc,

Để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin qua mạng Internet, trường mầm non Tiên Hội thông báo: Kể từ tháng 12 năm 2016, tên miền website của trường mầm non Tiên Hội sử dụng tên miền Website theo quy định chung của Sở GDĐT Thái Nguyên là:

http://mntienhoi.thainguyen.edu.vn

Vậy, trường mầm non Tiên Hội xin thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh và nhân dân được biết để tiện theo dõi./.

                   

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (b/cáo);

- Lưu: VT, web.

HIỆU TRƯỞNG

Mai Thị Lợi


Tác giả: admin