Phan Thị Kim Ngân   Chức vụ : Chủ tịch Công Đoàn

Dương Thị Tám        Chức vụ : Trưởng Ban Nữ Công

Vũ Thị Quỳnh            Chức vụ : Phụ trách tài chính