Thursday, 15/04/2021 - 21:36|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021) VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2021)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 281
Hôm qua : 271
Tháng 04 : 2.749
Năm 2021 : 13.009

BÁO CÁO ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ 4 - 5 TUỔI TẠI LỚP 4TB THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC"

Hiện nay vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường đang là vấn đề cấp thiết trong giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường mầm non nói chung, cho trẻ 4-5 tuổi nói riêng, nhằm bảo vệ sức khỏe và đảm bảo sự tăng trưởng lành mạnh cho cơ thể trẻ, bên cạnh đó giúp trẻ hiểu biết về môi trường sống của bản thân nói riêng, con người và các sinh vật nói chung. Qua đó làm cho trẻ hiểu biết cách sống tích cực trong môi trường và thân thiện với môi trường.

Vì vậy với các giải pháp tôi đưa ra trong sáng kiến này không chỉ giáo dục trẻ bằng lý thuyết chung chung mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực dành cho trẻ, việc làm tuy đơn giản, nhỏ bé nhưng có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với trẻ lứa tuổi mầm non, bởi giáo dục môi trường cho trẻ là tạo cho trẻ môi trường sống phù hợp với môi trường sống của trẻ thơ, môi trường ấy cần đáp ứng những nhu cầu: An toàn, sạch sẽ và phong phú. Hình thành ở trẻ cách sống có văn hóa đối với môi trường. Cũng từ đó có sự thay đổi về cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ theo phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế hình thành ở trẻ ý thức và hành động bảo vệ môi trường. Dần dần chính trẻ sẽ trở thành người tuyên truyền và hướng dẫn người khác cách bảo vệ môi trường. Tuy nhiên để có biện pháp giúp trẻ hình thành các hành vi có ý thức bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động giáo dục thì phụ thuộc vào cách tổ chức của cô giáo với nhiều hình thức khác nhau và sau 8 tháng áp dụng đề tài vào thực hiện tại nhóm lớp mình bản thân tôi thấy đã có hiệu quả thật sự đáng kể trong việc nâng cao phát triển nhận thức cho trẻ.

Các biện pháp của sáng kiến mà tôi đưa ra lần đầu tiên được áp dụng cho trẻ ở lớp tôi, lớp 4 tuổi B Trường Mầm non Tiên Hội, các biện pháp có trong sáng kiến chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin, cũng như trong sách hay tài liệu nào trước đó.

Biện pháp 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục có lồng ghép nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.

* Hoạt động học

* Hoạt động vệ sinh trước giờ ngủ

* Hoạt động lao động

Biện pháp 2: Thiết kế môi trường lớp học an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ mầm non

Biện pháp 3. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường qua những quy định bằng hình ảnh đơn giản và gần gũi với trẻ.

Biện pháp 4 : Dạy trẻ kỹ năng phân loại rác thải

Biện pháp 5. Tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh trong công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.

Sau một năm thực hiện đề tài tôi nhận thấy đa thu được kết quả tốt, trẻ ó ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường, có những hành vi đúng đắn với môi trường. Đề tài này không chỉ áp dụng cho trẻ 4 - 5 tuổi mà còn có thể áp dụng ở các độ tuổi.

Một số hình ảnh: