Sunday, 26/09/2021 - 20:11|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021) VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2021)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 123
Hôm qua : 130
Tháng 09 : 3.984
Năm 2021 : 40.910

LỊCH TRỰC TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH VÀ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN TIÊN HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRỰC TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19

VÀ TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

NGÀY TRỰC

NGƯỜI TRỰC

LIÊN HỆ

GHI CHÚ

Lịch dương 02/02/2021

Lịch âm 21/12/2020

Phạm Tuyết Hồng

Trần Thị Dung

Đặng Thị Xuyên-PHT

SĐT:  0978557973

 

Lịch dương 03/02/2021

Lịch âm 22/12/2020

Nguyễn Thanh Huệ

Trần Thị Phương

Đặng Thị Xuyên-PHT

SĐT:  0978557973

 

Lịch dương 04/02/2021

Lịch âm 23/12/2020

Ma Thị Ý

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Đặng Thị Xuyên-PHT

SĐT:  0978557973

 

Lịch dương 05/02/2021

Lịch âm 24/12/2020

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Hằng

 

Mai Thị Lợi: HT

SĐT: 0987426109

 

Lịch dương 06/02/2021

Lịch âm 25/12/2020

Mai Thị Xuyến

Vũ Thị Hà

Mai Thị Lợi: HT

SĐT: 0987426109

 

Lịch dương 07/02/2021

Lịch âm 26/12/2020

Phan Thị Ánh Ngọc

Dào Thủy Uyên

Mai Thị Lợi: HT

SĐT: 0987426109

 

Lịch dương 8/02/2021

Lịch âm 27/12/2020

Nguyễn Thị Anh

Đặng Thị Xuyên

Đặng Thị Xuyên-PHT

SĐT:  0978557973

 

Lịch dương 9/02/2021

Lịch âm 28/12/2020

Lê Nguyệt Minh

Lê Thị Thảo

Đặng Thị Xuyên-PHT

SĐT:  0978557973

 

Lịch dương 10/02/2021

Lịch âm 29/12/2020

Phan Thị Nguyên

Nguyễn  Phương  Thảo

Đặng Thị Xuyên-PHT

SĐT:  0978557973

 

Lịch dương 11/02/2021

Lịch âm 30/12/2020

Dương Thị Nhung

Phan Thị Kim Ngân

Mai Thị Lợi: HT

SĐT: 0987426109

 

Lịch dương 12/02/2021

Lịch âm 01/01/2021

Ngô Thúy Hoàn

Tô Thị Hằng

Mai Thị Lợi: HT

SĐT: 0987426109

 

Lịch dương 13/02/2021

Lịch âm 02/01/2021

Hoàng Thị Ngọc Thủy

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Phan Thị K Ngân- CTCĐ- PHT

SĐT:0943344936

 

Lịch dương 14/02/2021

Lịch âm 03/01/2021

Trần Thi Thu Giang

Đỗ Thị Thảo

Phan Thị K Ngân- CTCĐ- PHT

SĐT:0943344936

 

Lịch dương 15/02/2021

Lịch âm 04/01/2021

Trần Thị Dung 5T

Nguyễn Như Quỳnh

 

Phan Thị K Ngân- CTCĐ- PHT

SĐT:0943344936

 

Lịch dương 16/02/2021

Lịch âm 05/01/2021

Vũ Thị Quỳnh

Đỗ Thị Hòa

Phan Thị K Ngân- CTCĐ- PHT

SĐT:0943344936

 

 

 

 

 

 

                                                              Tiên Hội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                         Mai Thị Lợi